Vítězové 2023

image-from-the-document-manager

Národní vítězové

Přečtete si více o vítězných národních projektech.

Tři evropští vítězové budou vyhlášeni během slavnostního předávání cen v Cáchách 12. května. Jeden zástupce národních vítězů z každé země bude pozván do Cách, aby se zúčastnil slavnostní ceremonie a Týdne vítězů

Vítězové za rok 2022

První místo získal portugalský projekt „Orquestra Sem Fronteiras“ neboli Orchestr bez hranic. Tento projekt podporuje přeshraniční spolupráci mezi Portugalskem a Španělskem prostřednictvím hudby. Mladí talentovaní hudebníci z obou zemí si kladou za cíl zmírnit sociální a kulturní nerovnosti.

Stříbro si odvezl český projekt „Politika (nejen) pro mladé“, který sdružuje mladé lidi napříč politickým spektrem, podporuje debaty o politice, demokracii a lidských právech a usiluje o informovanou a aktivní mladou občanskou společnost.

Na třetí příčce se umístil německý projekt „Ukrainian Vibes - European Public Sphere“, organizovaný prostřednictvím Democracy International. Tento projekt, který se uskutečnil od dubna do října 2021, přivedl lidi z 36 zemí k virtuálním diskusím o demokracii, rozvoji a evropské integraci, a to s důrazem na vztahy mezi EU a Ukrajinou. Účastníci zveřejnili některé ze svých návrhů a závěrů na platformě Konference o budoucnosti Evropy.

Shrnutí projektů národních vítězů za rok 2022 (EN)

Vítězové za rok 2021

Na první příčce se umístil český projekt Fakescape, který zábavným způsobem učí mladé lidi kriticky přemýšlet a rozpoznávat falešné zprávy a dezinformace.

Druhým byl projekt Generation Z z Rumunska, který spojuje mladé lidi s vědci a osobnostmi a podporuje jejich zvědavost, kritické myšlení a svobodu projevu, ale také mezigenerační dialog.

Třetí cenu si odvezl španělský výměnný program pro mladé Evropany EuroInclusion. Cílem tohoto programu je dosáhnout plné sociální, kulturní a politické integrace občanů se zdravotním postižením ve svobodné, rozmanité a sjednocené Evropě.

Vítězové za rok 2020

Vítězem se stal německý projekt European Archive of Voices, který shromažďuje ústní záznamy o historii od lidí narozených před rokem 1945.

Na druhé příčce se umístilo francouzské sdružení s názvem Moving towards a European Civic Service, které pomáhá mladým dobrovolníkům z Evropy působit doma nebo v jiných zemích s cílem řešit hlavní společenské výzvy, jako je například životní prostředí.

Na třetím místě stanula Madeleina Kayová ze Spojeného království, známá jako #EUsupergirl, se svou iniciativou The Future is Europe.

Předchozí vítězové Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany Předchozí vítězové Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany (k dispozici ve 24 jazycích na požádání)