Laureaci 2023

image-from-the-document-manager

Europejscy zwycięzcy

Pierwszą nagrodę, w wysokości 7500 euro, otrzymała inicjatywa „AILEM” z Belgii – pierwsza w historii aplikacja językowa dostosowana do uchodźców i osób ubiegających się o azyl, opracowana w konsultacji z nimi. Używa języka do przełamania międzykulturowych nieporozumień między uchodźcami a ich krajem przyjmującym i zawiera przydatne zwroty, historie i gry do nauki języka, a także sposoby nawiązywania kontaktów z innymi użytkownikami. Projekt ma na celu zbliżenie ludzi z różnych środowisk, o różnych doświadczeniach i statusie społecznym.

Drugie miejsce ex aequo zajęły dwa projekty: „Mobilne Muzeum Klimatu” z Litwy oraz „Europejski Korespondent” z Holandii. Oba otrzymają po 3750 euro.

„Mobilne Muzeum Klimatu” (Mobili Klimato muziejaus paroda) zostało założone w maju 2022 r., aby skłonić ludzi do przejścia na przyjazny dla klimatu styl życia. Składa się z czterech mobilnych kontenerów morskich na cztery tematy:

  • Zmiana klimatu – przyczyny i skutki
  • Zielony Ład UE
  • Zrównoważone rolnictwo i zdrowa żywność
  • Praktyczne wskazówki dotyczące ograniczania konsumpcji

„Europejski Korespondent” („The European Correspondent"), to założona w 2022 r. inicjatywa zrzeszająca ponad 140 młodych dziennikarzy z całej Europy w celu tworzenia dziennikarstwa europejskiego. Wysyłają e-mailem codzienny newsletter z najistotniejszymi wiadomościami europejskimi, każdego dnia o innym regionie. Badają również, co dzieje się w istotnych kwestiach w różnych krajach europejskich.

image-from-the-document-manager-1

Laureaci krajowi

Przeczytaj o wszystkich zwycięskich projektach krajowych.

Zwycięzcy w 2022 r.

Pierwszą nagrodę zdobyła “Orquestra Sem Fronteiras” [PL: Orkiestra bez Granic] z Portugalii, która promuje współpracę transgraniczną między Portugalią a Hiszpanią. Utalentowani młodzi ludzie mieszkający w obu krajach wspólnie muzykują, aby złagodzić w ten sposób nierówności społeczne i kulturowe.

Drugie miejsce zajął czeski projekt „Politika (nejen) pro Mladé” [PL: Polityka (nie tylko) dla młodych], w ramach którego młodzi politycy o różnych poglądach uczestniczą w debacie na temat polityki, demokracji i praw człowieka, dążąc w ten sposób do stworzenia świadomego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Trzecią nagrodę przyznano niemieckiemu projektowi „Ukraińskie klimaty – europejska sfera publiczna”, organizowanemu za pośrednictwem organizacji Democracy International. W projekcie, który trwał od kwietnia do października 2021 r., osoby z 36 krajów uczestniczyły w wirtualnych dyskusjach na temat demokracji, rozwoju i integracji europejskiej, z naciskiem na stosunki UE–Ukraina. Niektóre z ich propozycji trafiły na platformę Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Streszczenia projektów laureatów krajowych z 2022 r (EN).

Laureaci nagrody w 2021 r.

Pierwszą nagrodę otrzymał czeski projekt Fakescape, który wykorzystuje gry do uczenia młodych ludzi krytycznego myślenia i wykrywania fake newsów.

Na drugim miejscu znalazł się projekt „Generation Z” z Rumunii, który ułatwia kontakty młodych ludzi z naukowcami i ważnymi osobistościami, aby pobudzać ciekawość, krytyczne myślenie, a także wolność słowa i dialog międzypokoleniowy.

Hiszpański projekt EuroInclusion zajął trzecie miejsce. W ramach tego programu organizuje się wymiany dla młodych Europejczyków w celu osiągnięcia pełnej integracji społecznej, kulturalnej i politycznej obywateli z niepełnosprawnościami w wolnej, zróżnicowanej i zjednoczonej Europie.

Laureaci nagrody w 2020 r.

Pierwsza nagroda została przyznana niemieckiemu projektowi „Europejskie Archiwum Głosu” gromadzącemu ustne relacje osób urodzonych przed 1945 rokiem.

Drugie miejsce zajął francuski projekt „W stronę europejskiej służby obywatelskiej”. To stowarzyszenie pomaga młodym Europejczykom angażować się w wolontariat zarówno w ich własnym kraju, jak i za granicą, aby przyczyniali się do podejmowania ważnych dla naszego społeczeństwa wyzwań, takich jak ochrona środowiska.

Trzecie miejsce zajęła Madeleina Kay z Wielkiej Brytanii, znana jako #EUsupergirl, z inicjatywą „Przyszłość to Europa”.

Laureaci wcześniejszych edycji Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego (dokumentacja dostępna na żądanie w 24 językach)