Mistoqsijiet frekwenti dwar il-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ

 1. Qed infittxu proġetti li: jippromwovu l-fehim fil-livell Ewropew u internazzjonali; jippromwovu sens kondiviż ta' identità Ewropea u integrazzjoni Ewropea; jinkoraġġixxu żgħażagħ oħra fl-Ewropa biex jinvolvu ruħhom fid-demokrazija tagħna; joffru eżempji prattiċi ta' Ewropej li jgħixu flimkien bħala komunità waħda.

  Il-proġett tiegħek jista' jieħu kwalunkwe forma. Pereżempju, jista' jiffoka fuq l-organizzazzjoni ta' diversi avvenimenti għaż-żgħażagħ bħal (iżda mhux limitati għal) skambji taż-żgħażagħ, logħob ta' simulazzjoni, festivals politiċi taż-żgħażagħ, wirjiet, taħriġ, proġetti online, jew eżerċizzji simili. Tista' tkun kreattiv u tuża oqfsa ġodda għall-proġett tiegħek, sakemm iżżomm mal-kriterji msemmija.

  Għal proġetti li mhumiex eliġibbli, jekk jogħġbok ara l-mistoqsija M'iniex ċert(a) jekk it-tip ta' proġett tiegħi hux eliġibbli. Kif nista' niċċekkja?

 2. Il-proġetti li ġejjin mhumiex eliġibbli għall-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ Ewropej:

  a. Proġetti fl-istadju tal-ippjanar jew fl-ewwel stadji tal-implimentazzjoni li għalihom ma jistgħux jiġu identifikati riżultati fil-bidu tal-proċedura tal-applikazzjoni;

  b. Proġetti sottomessi minn individwi li jaħdmu ma' xi istituzzjoni Ewropea jew mal-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Karlu Manju ta' Aachen;

  c. Teżijiet u pubblikazzjonijiet akkademiċi;

  d. Proġetti li jkunu diġà ngħataw premju mogħti minn istituzzjoni, korp, uffiċċju jew aġenzija Ewropea;

  e. It-tliet rebbieħa Ewropej tal-edizzjonijiet preċedenti tal-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ Ewropej;

  f. Attivitajiet li għandhom skop ta' qligħ bħala l-objettiv primarju tagħhom;

  g. Attivitajiet minn organizzazzjonijiet governattivi.

  Jekk int jew il-proġett tiegħek jaqa' taħt waħda jew aktar minn dawn il-kategoriji, allura l-proġett tiegħek ma jkunx eliġibbli għall-premju.

 3. Iva. Madankollu, jekk jogħġbok żomm f'moħħok li l-proġett irid ikun avvanzat biżżejjed biex il-ġurija tkun tista' tevalwa r-riżultati tiegħu. Jekk, pereżempju, il-proġett tiegħek għadu kif beda jew għadu idea, nissuġġerixxu li tistenna li tissottomettih għall-edizzjoni tal-Premju tas-sena d-dieħla.

 4. Le. L-applikanti mhumiex limitati fl-għadd tagħhom ta' sottomissjonijiet ta' proġetti.

 5. Biex tissottometti l-proġett tiegħek, jekk jogħġbok mur fuq il-formola ta' applikazzjoni online.

  Tista' timla l-applikazzjoni bi kwalunkwe lingwa tal-UE, u tista' ttella' dokumenti u stampi li juru l-proġett tiegħek.

 6. L-2 ta' Frar 2022, (f'23:59:59 CET).

 7. It-tim tal-proġett għandu jiddeċiedi dwar dan. F'xi każijiet, jista' jkun il-kap tat-tim, maniġer tal-programm, uffiċjal tal-komunikazzjoni jew parteċipant regolari. Żomm f'moħħok li biex ikun eliġibbli, applikant għandu jkun residenti fi Stat Membru tal-UE u jkollu bejn 16 u 30 sena.

 8. Il-formola tal-applikazzjoni hija disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

 9. Jekk il-proġett tiegħek iseħħ fi Stat Membru wieħed biss, għandek tissottomettih f'dak l-Istat Membru.

  F'każ ta' proġett transnazzjonali (li jiġi implimentat f'aktar minn Stat Membru wieħed, jew li jkollu parteċipanti minn diversi Stati Membri), il-proġett għandu jiġi ppreżentat fi Stat Membru wieħed li jkun marbut l-aktar mill-qrib mal-proġett. Din id-deċiżjoni trid tittieħed mill-applikant.

 10. Iva. Proġetti li mhumiex fost it-tliet rebbieħa finali tal-edizzjonijiet preċedenti tal-Premju jistgħu jerġgħu jitressqu.

 11. Le. Nissuġġerulek tħejji l-applikazzjoni tiegħek offline bid-data mitluba, li mbagħad tista' tikkopja fil-formola tal-applikazzjoni online.

 12. Iva. Trid tissottometti l-applikazzjoni tiegħek f'darba għax mhux possibbli li tissejvja l-applikazzjoni u terġa' ssibha aktar tard. Nissuġġerulek tħejji l-applikazzjoni tiegħek offline bid-data mitluba, li mbagħad tista' tikkopja fil-formola tal-applikazzjoni online.

 13. Deskrizzjoni waħda hija sommarju qasir tal-proġett tiegħek. Dan għandu jkun bl-Ingliż, bil-Franċiż jew bil-Ġermaniż, peress li jippermetti lis-Segretarjat tal-Premju jirreferi għalih fil-komunikazzjoni futura dwar il-proġett tiegħek.

  Deskrizzjoni sħiħa tal-proġett tista' tinkiteb bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE. Din id-deskrizzjoni se tintuża biex jiġi vvalutat il-proġett, għalhekk għandha turi kif il-proġett tiegħek: jippromwovi l-fehim fil-livell Ewropew u internazzjonali; jippromwovi sens kondiviż ta' identità Ewropea u integrazzjoni Ewropea; jinkoraġġixxi żgħażagħ oħra fl-Ewropa biex jinvolvu ruħhom fid-demokrazija tagħna; u joffri eżempji prattiċi ta' Ewropej li jgħixu flimkien bħala komunità waħda. Il-ġurija se tevalwa wkoll kemm dawn il-kriterji ntlaħqu tajjeb, kif ukoll il-kreattività u l-innovazzjoni tal-proġett.

 14. Ġuriji nazzjonali magħmula minn Membri tal-Parlament Ewropew u rappreżentanti tal-organizzazzjoni nazzjonali taż-żgħażagħ se jiddeċiedu dwar ir-rebbieħa nazzjonali fl-Istati Membri kollha fi żmien xahar wara l-iskadenza għas-sottomissjoni, imbagħad nikkuntattjaw lir-rebbieħa u ninfurmawhom dwar il-passi li jmiss.

  Wara dan, il-ġurija Ewropea se tiltaqa' biex tagħżel tliet rebbieħa Ewropej minn fost is-27 rebbieħ nazzjonali. Ir-rebbieħa se jitħabbru matul iċ-Ċerimonja tal-Premjazzjoni f'Aachen f'Mejju.

 15. Rappreżentant wieħed għal kull proġett se jiġi mistieden għall-Ġimgħa tar-Rebbieħa ta' Aachen f'Mejju, fejn se jkunu jistgħu jiltaqgħu ma' xulxin, kif ukoll ma' rebbieħa preċedenti tal-premju Ewropew. L-ispejjeż għall-parteċipazzjoni f'dan l-avveniment jitħallsu mill-Parlament Ewropew u mill-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Karlu Manju ta' Aachen. Ir-rappreżentanti kollha tal-proġetti se jirċievu wkoll ċertifikat mingħand il-President tal-Parlament Ewropew u l-President tal-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Karlu Manju ta' Aachen.

  Il-premju għall-aqwa proġett Ewropew huwa ta' €7,500, €5,000 għat-tieni post, u €2,500 għat-tielet post. Bħala parti minn dan il-premju, it-tliet rebbieħa Ewropej jiġu mistiedna jippreżentaw il-proġetti tagħhom fil-Parlament Ewropew (fi Brussell jew fi Strasburgu).

 16. Jekk jogħġbok ibgħat il-mistoqsijiet tiegħek bl-Ingliż, bil-Franċiż jew bil-Ġermaniż dwar il-proċess tal-applikazzjoni b'email lil youth@ep.europa.eu(Politika tal-privatezza)

frequently-asked-questions