Досегашни лауреати на Европейската младежка награда „Карл Велики“

image-from-the-document-manager

Лауреати за 2022 г.

Първата награда беше присъдена на проекта Orquestra Sem Fronteiras [Оркестър без граници] от Португалия, който насърчава трансграничното сътрудничество между Португалия и Испания чрез музиката на млади таланти, живеещи в двете държави, с цел смекчаване на социалните и културните неравенства.

Втора награда беше присъдена на чешкия проект Politika (nejen) pro Mladé [Политика (не само) за младежта], който обединява млади политици от целия политически спектър с цел дебати относно политиката, демокрацията и правата на човека, като насърчава информирано и активно младо гражданско общество.

Трета награда беше присъдена на германския проект Ukraine Vibes — European Public Sphere [Европейската публична сфера — на вълна Украйна], организиран чрез неправителствената организация Democracy International. Проектът, който се проведе между април и октомври 2021 г., събра хора от 36 държави за виртуални дискусии на тема демокрация, развитие и европейска интеграция, с фокус върху отношенията между ЕС и Украйна. Някои от предложенията, генерирани на платформата Конференцията за бъдещето на Европа, бяха публикувани.

Национални ауреати за 2022 г.

Резюмета на проектите на националните победители за 2022 г (EN).

Лауреати за 2021 г.

Първа награда взе чешкият проект Fakescape, който с помощта на игри показва на младите хора как да мислят критично и да различават фалшивите новини.

На второ място се класира проектът Generation Z от Румъния, който среща млади хора с известни личности, за да насърчи любознателността, критичното мислене и диалога между поколенията.

Испанският проект EuroInclusion спечели трето място. Това е програма за обмен за млади европейци, която има за цел постигането на цялостна социална, културна и политическа интеграция на гражданите с увреждания в една свободна, многообразна и обединена Европа.

Лауреати за 2020 г.

Първо място в конкурса от 2020 г. зае „Европейският архив на гласовете“ - германски проект, който събира исторически разкази, предадени устно от хора, родени преди 1945 г.

Второ място взе за френската асоциация „Европейска гражданска служба“, която помага на млади европейци да извършват доброволческа дейност в родната си страна или другаде и да допринасят за решаването на обществено значими проблеми като опазването на околната среда.

Трето място зае Мадлина Кей (Великобритания), известна и като #EUsupergirl, с инициативата си „Бъдещето е Европа“.

Предишни лауреати на младежката награда „Карл Велики“ Предишни лауреати на младежката награда „Карл Велики“ (достъпно на 24 езика при поискване)