Mistoqsijiet Frekwenti dwar Euroscola

Jekk ma ssibx it-tweġibiet tiegħek, aħna dejjem disposti ngħinuk. Iżda l-ewwel nett, nistednuk tiċċekkja din il-paġna!

  1. Kwalunkwe skola tal-Unjoni Ewropea u/jew minn pajjiż applikant jew eks Stat Membru hija eliġibbli biex tipparteċipa fil-programm. L-istudenti għandu jkollhom mill-inqas 14-il sena fid-data taż-żjara u jkunu rreġistrati fi skola sekondarja.

  2. It-tim ta’ Euroscola (parti mill-Unità ta’ Kollegament tal-Viżitaturi u ċ-Ċittadini, id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni) huwa responsabbli mill-organizzazzjoni tal-avvenimenti Euroscola, wara l-għażla tal-klassijiet mill-Uffiċċji ta’ Kollegament tal-PE fl-Istati Membri kollha. L-għalliema li jakkumpanjaw il-klassijiet għall-avveniment Euroscola jkollhom laqgħat preparatorji u jingħataw l-opportunità li joħolqu network mal-kollegi tagħhom minn pajjiżi oħra.

  3. Il-proċedura tal-għażla hija organizzata mill-Uffiċċji ta’ Kollegament tal-Parlament Ewropew fil-pajjiż rilevanti. Jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Uffiċċji ta’ Kollegament tiegħek għal aktar informazzjoni. Il-Parlament Ewropew għandu Uffiċċji ta’ Kollegament (EPLOs) imxerrda madwar l-Istati Membri u fir-Renju Unit. Jekk jogħġbok sib aktar informazzjoni taħt din il-link. Għall-pajjiżi applikanti, jekk jogħġbok ikkuntattja lit-tim ta’ Euroscola

  4. It-tim ta’ Euroscola se jikkuntattja lill-persuna ta’ kuntatt ta’ kull skola/klassi magħżula biex jispjega l-proċedura ta’ reġistrazzjoni.  

  5. Il-Parlament joffri lill-iskejjel parteċipanti kontribuzzjoni finanzjarja biex tkopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tal-akkomodazzjoni tagħhom. L-ammont eżatt tal-kontribuzzjoni jiddependi fuq għadd ta’ fatturi differenti u jista’ ma jkoprix l-ispejjeż kollha. L-iskejjel huma responsabbli biex jagħmlu l-arranġamenti tal-ivvjaġġar tagħhom. Id-dettalji u l-proċedura għall-kontribuzzjoni finanzjarja jintbagħtu mit-tim ta’ Euroscola ladarba l-iskola tkun intgħażlet mill-Uffiċċji ta’ Kollegament tal-PE.

  6. Il-parteċipanti jistgħu jitkellmu bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bit-Taljan, bl-Ispanjol u bl-Ingliż u jistgħu jisimgħu bil-Franċiż, bil-Ġermaniż u bl-Ingliż. Nistiednu lill-parteċipanti kollha biex jippruvaw jitkellmu b’lingwi differenti matul il-programm u naturalment jistgħu jitkellmu bil-lingwa li huma l-aktar komdi biha. 

  7. Il-parteċipanti jistgħu jidħlu fil-bini mit-8.15 am fil-bini Louise Weiss (Allée du Printemps, 67070 Strażburgu). Il-programm jibda fl-10.00 am u jispiċċa fl-4.30 pm. L-istudenti jiddjalogaw ma’ Membru tal-Parlament Ewropew kif ukoll ma’ espert fil-qasam skont il-programm tal-jum. Is-sessjoni ta’ filgħodu hija b’format ibridu, miftuħa kemm għall-parteċipanti fuq il-post kif ukoll online. Il-programm ta’ waranofsinhar, għall-parteċipanti fuq il-post biss, huwa ċċentrat fuq is-simulazzjoni tal-ħidma ta’ Membru tal-Parlament Ewropew. 

  8. Skont ir-regoli regolatorji, il-parteċipanti jeħtiġilhom ikunu residenti fi Stat Membru, f’pajjiż applikant jew fi Stat Membru preċedenti. Il-parteċipazzjoni miftuħa wkoll għal ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jissodisfaw il-kriterji ta’ residenza preċedenti. 

  9. Ġurnalist lokali wieħed għal kull skola/grupp nazzjonali huwa awtorizzat jieħu sehem f’sessjoni. Jekk jogħġbok ibgħat email lit-tim ta’ Euroscola għal aktar informazzjoni.