Buaiteoirí 2023

image-from-the-document-manager

European winners

The first prize of €7,500 went to “AILEM” from Belgium - the first ever language app tailored for refugees and asylum seekers and developed in consultation with them.  It uses language to break down intercultural misunderstandings and gaps between refugees and their host country and includes useful phrases, language learning stories and games, as well as ways to connect to other users. The project aims to bring together people from different backgrounds, experiences and social status.

Two projects took joint second place: "Mobile Climate Museum" from Lithuania and "The European Correspondent" from The Netherlands. They will both receive €3,750 each.

The “Mobile Climate Museum” (Mobili Klimato muziejaus paroda) was set up in May 2022 with the aim of getting people to adopt a climate-friendly lifestyle. It consists of four mobile marine containers representing four themes:

  • Climate change - causes and impact
  • The EU green deal
  • Sustainable farming and healthy food
  • Practical tips on cutting consumption

"The European Correspondent", founded in 2022, brings together over 140 young journalists from across Europe with the aim of creating European journalism. They email a daily newsletter, covering a different region each day, with the most relevant European news. They also investigate how big issues play out in different European countries.

image-from-the-document-manager-1

Buaiteoirí náisiúnta 2023

Léigh faoi na tionscadail náisiúnta go léir is buaiteoirí.

Buaiteoirí 2022

Bhuaigh ‘Orquestra Sem Fronteiras’ [GA: Ceolfhoireann gan Teorainneacha] ón bPortaingéil an chéad duais, ar tionscadal é a chuireann comhar trasteorann chun cinn idir an Phortaingéil agus an Spáinn, trí cheol daoine óga tréitheacha atá ina gcónaí sa dá thír, chun éagothromaíochtaí sóisialta agus cultúrtha a mhaolú.

Bhuaigh tionscadal ‘Politika (nejen) pro mladé’ [GA: Polaitíocht (Ní hamháin) don Óige] ó Phoblacht na Seice an dara duais, ar tionscadal é lena dtugtar le chéile polaiteoirí óga ó gach cearn den speictream polaitiúil chun díospóireacht a dhéanamh ar an bpolaitíocht, ar an daonlathas agus ar chearta an duine, agus é ag iarraidh sochaí shibhialta eolasach agus ghníomhach a bhaint amach.

Bhuaigh an tionscadal Gearmánach ‘Spiorad na hÚcráine - Sféar poiblí Eorpach’, an tríú duais, ar tionscadal é a eagraíodh trí Democracy International. Tríd an tionscadal sin, a bhí ar siúl ó mhí Aibreáin go mí Dheireadh Fómhair 2021, tugadh daoine as 36 thír le chéile le haghaidh plé fíorúil ar an daonlathas, ar an bhforbairt agus ar lánpháirtiú na hEorpa, rud a tharraing aird ar an gcaidreamh idir an tAontas agus an Úcráin. D’fhoilsigh siad roinnt de na tograí a cuireadh ar fáil ar ardán COFOE

Achoimre ar thionscadail bhuaiteoirí náisiúnta 2022 (EN)

Buaiteoirí 2021

Fuair an tionscadal Fakescape ó Phoblacht na Seice an chéad duais, ar tionscadal é ina n-úsáidtear cluichí chun daoine óga a mhúineadh conas smaoineamh go criticiúil agus an bhréagnuacht a aimsiú.

Fuair Generation Z ón Rómáin an dara duais, ar tionscadal é a thug daoine óga le chéile le scoláirí agus le pearsantachta chun fiosracht, smaointeoireacht chriticiúil agus saorchaint a spreagadh, chomh maith le hidirphlé idirghlúine.

Fuair EuroInclusion ón Spáinn an tríú duais. Is clár malartaithe é atá dírithe ar dhaoine óga san Eoraip agus tá sé mar aidhm leis lánpháirtiú iomlán sóisialta, cultúrtha agus polaitiúil na saoránach faoi mhíchumas a bhaint amach in Eoraip atá saor, éagsúil agus aontaithe.

Buaiteoirí 2020

Bailíonn an tionscadal Gearmánach Cartlann Ghuthanna na hEorpa athinsint ó bhéal ar an stair ó dhaoine a rugadh roimh 1945.

Fuair an Fhrainc leis an tionscadal ag Bogadh i dtreo Seirbhís Shibhialta Eorpach an dara duais, ar comhlachas é a chabhraíonn le daoine óga san Eoraip obair dheonach a dhéanamh sa bhaile agus i dtíortha eile agus é mar aidhm leis aghaidh a thabhairt ar mhórdhúshláin shochaíocha, amhail an comhshaol.

Fuair Madeleina Kay (an Ríocht Aontaithe), ar a dtugtar #EUsupergirl, an tríú duais leis an tionscnamh ‘Is í an Eoraip an Todhchaí’.

Buaiteoirí roimhe seo de Dhuais Charlamagne don Óige (ar fáil i dteangacha uile an Aontais arna iarraidh sin)